میترا معمار

سپاس گزارم از گروه خوبتون کارگاه یک روزه نجوم و کیهانشناسی تجربه بسیار جالب و خوبی برای من بود ممنون از تیم حرفه ای و اساتید با تجربه شما